I dagens samhälle ställs högre och högre krav på människan. Ett sätt att mildra verkningarna från det allt högre tempot är yoga. För mig är yoga…

Att leva i balans – med sig själv, med sin omvärld.

Att finna utrymmekroppen,i sinnet , i den yttre världen, i den inre världen.

Att etablera kontakt – med sin kropp i vila och rörelse…sin kreativitet..sin självklara livsglädje, sitt välmående och sin harmoni.

Att ha roligt längs vägen – mot en starkare, friskare kropp – mot ett lugnare, stabilare sinne.

Att hitta platsendär allt är stilla, där allt kan växa, där allt får synas och vara accepterat som det är.

Att hitta andningenstadig, naturlig, grunden för så mycket annat.

Att väcka sina systemdet lugna, det intensiva, det helande, det balanserande.

Att utmana sina föreställningarom sina begränsningar, i stort och smått, fysisk, psykiskt, inifrån och ut mot omvärlden.

Att kunna slappna avkomma till ro i allt väsentligt, bland allt oväsentligt som ständig lockar och pockar.

Att finna styrkautan rigiditet i kropp såväl som själ.

Att finna flexibilitetutan kollaps i kropp såväl som själ.

Att finna balansoch våga släppa kontrollen.

Att nå utvecklingdär det förut var stagnation och blockad.

Att bli mindre reaktivoch mera trygg i det som händer utom vår kontroll.

Att bevara sin energiför att kunna spendera den där du själv önskar.

Att stanna i nuetdet enda som är verkligt, låta det förgångna vara just det, förgånget, låta framtiden vara just det, framtiden, utan oro, utan ånger, utan total kontroll.

Att på bästa sätt leva i och ta hand om den fantastiska kroppen och sinnet som låter oss uppleva, utvecklas, njuta och leka.

Att på bästa sätt ta hand om varandra, vår omgivning, vår moder jord, platsen där allt händer- här och nu.

Vad kan yoga vara för dig?